Belastingplan 2015: Aanpassing autobelastingen 2016

De Tweede Kamer wil de aangekondigde vereenvoudiging van de autobelastingen meenemen bij de herziening van ons belastingstelsel. Als gevolg daarvan kan de door staatssecretaris Wiebes van Financiën aangekondigde Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking treden. Om te voorkomen dat de schatkist daar al te veel schade door lijdt, wil Financiën de autobelastingen ‘in het tussenjaar 2016’ op diverse punten aanpassen.

Per 1 januari 2016 lopen enkele fiscaal gunstregelingen voor (zeer) zuinige auto’s af. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi-)elektrische auto's vervalt, de bijtelling privé gebruik auto van 4% en 7% verdwijnt en auto’s met deze lage bijtelling komen in de 14%-bijtellingscategorie te vallen.
Naast deze aanpassingen wil Financiën nog enkel andere wijzigingen doorvoeren, te weten:

een halftarief in de MRB voor (semi-)elektrische auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km; de bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi-)elektrische auto's blijft gehandhaafd.
de 7%-bijtellingscategorie blijf bestaan en gaat gelden voor volledig elektrische auto's.
de 14%-bijtelling gaat gelden voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gr/km, de 20%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gr/km en de 25%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van 80 gr/km of meer.

Uitgangspunt bij deze aanpassingen is dat leasecontracten die vóór 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder de huidige regeling voor de bijtelling privégebruik auto blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

Commentaar
Deze plannen betekenen een stevige lastenverzwaring voor veel Nederlanders met een leaseauto. Volgens de Vereniging Auto van de Zaak kan het de automobilist wel € 167 per maand meer gaan kosten. Politiek Den Haag is in rep en roer. We wachten met u af wat het wordt....

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl