Belastingplan 2014: zelfstandigenaftrek niet versoberd

Het kabinet Rutte II ziet alsnog af van het versoberen van de zelfstandigenaftrek. In het Belastingplan 2014 was een korting op de zelfstandigenaftrek voorzien van € 300 miljoen, door te voeren per 1 januari 2015. Dit voornemen is vervallen bij de onderhandelingen over het begrotingsakkoord 2014. Rutte II heeft dat akkoord gesloten met D66, de ChristenUnie en SGP om het Belastingplan 2014 door de Eerste Kamer te kunnen loodsen.

De zelfstandigenaftrek ligt al enkele jaren onder druk in politiek Den Haag.
De aftrek is per 1 januari 2012 fors gekortwiekt: de oude regeling kende acht schijven, met een oplopende aftrek naarmate de winst uit onderneming lager was. Den Haag heeft die ‘straf op groei’ weggenomen, en de zelfstandigenaftrek omgebouwd tot een vaste, niet geïndexeerde aftrek van € 7.280 per jaar.
Voor 2015 stond een volgende versobering van de zelfstandigenaftrek gepland: een korting van € 300 miljoen op deze ondernemersfaciliteit. Die beperking gaat nu definitief niet door. Het wachten is nu op de invoering van een winstbox voor ondernemers waarbij alle ondernemersfaciliteiten afgeschaft worden en opgaan in een vast laag tarief in die box. Zie ook BelastingBelangen, april 2011: Een nieuw belastingstelsel, mean en lean. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dat tarief eerder, in zijn Fiscale Agenda van april 2011, becijferd op zo’n 28%. De invoering van een winstbox is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, met 1 januari 2015 als beoogde datum van inwerkingtreding.

Commentaar
Het kabinet Rutte II wil de zelfstandigenaftrek verlagen omdat er een te groot verschil in belastingdruk bestaat tussen inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming. Met als gevolg een (te) grote toeloop op het (fiscale) ondernemerschap, van bijna 1 miljoen ZZP-ers. Ook de commissie Van Dijkhuizen wil de zelfstandigenaftrek schappen om dat verschil in belastingdruk te verkleinen: zie ook BelastingBelangen, juni 2013: Naar een activerender belastingstelsel. Met de invoering van een aparte winstbox moet de fiscale behandeling van inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming meer evenwichtig worden. Met name voor wat betreft de belastingdruk. Daarmee staat wel vast dat het eerder door staatssecretaris Weekers berekende tarief van zo’n 28% in de winstbox van de baan is. Dat zal wel een stuk hoger worden. We wachten af...

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl