Achteraf opgestelde km-administratie: niet goed genoeg

De automobilist die de bijtelling privégebruik auto wil voorkomen moet aan kunnen tonen dat hij zijn auto van de zaak voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. De vrije bewijsleer is hierbij van toepassing – verschillende vormen van bewijs zijn toegestaan – maar de inspecteur wil meestal een rittenadministratie hebben. Als de automobilist zo’n ritten- of kilometeradministratie achteraf moet opstellen, is de kans bijzonder groot dat die onjuist is. Resultaat is dan een bijtelling voor privégebruik auto plus een hoge boete.

Bennie Wijsman was directeur-enigaandeelhouder van BV X. Wijsman had de beschikking over een auto van de zaak die hij voor zakelijke en privédoeleinden gebruikte. BV X had de bijtelling wegens privégebruik auto niet verloond. Toen de inspecteur dat constateerde rekende hij die bijtelling alsnog tot het loon van Wijsman en legde hij BV X voor 2006 een naheffingsaanslag loonbelasting op, met 5% boete.

 

BV X maakte bezwaar tegen die naheffingsaanslag en overlegde daarbij een kilometeradministratie waaruit volgens haar bleek dat Wijsman de auto in 2006 voor niet meer dan 500 kilometer voor privé had gebruikt. De inspecteur beoordeelde de kilometeradministratie en vond die niet goed genoeg om de bijtelling ongedaan te maken.

BV X ging bij Rechtbank Gelderland in beroep tegen de afwijzende uitspraak op haar bezwaarschrift. Die rechtbank was met de inspecteur van mening dat uit de kilometeradministratie niet kon worden afgeleid dat DGA Wijsman in 2006 minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden met zijn auto van de zaak had gereden. De kilometeradministratie was achteraf opgesteld, aan de hand van de zakelijke agenda van Wijsman, maar in die agenda waren geen privéritten genoteerd, en evenmin kilometerstanden vermeld. Ook bleken er met de auto snelheidsovertredingen te zijn begaan op plaatsen en tijdstippen die niet aansloten bij de kilometeradministratie. De rechtbank oordeelde dat de inspecteur terecht de bijtelling privégebruik auto tot het loon had gerekend. De rechtbank vond de 5% boete passend en geboden.

Commentaar
Een achteraf opgestelde kilometeradministratie heeft weinig kans van slagen, zo blijkt ook weer uit deze procedure. De fiscus heeft volop mogelijkheden om de registratie van het autogebruik digitaal te checken, en dat is een misser snel gevonden. De fiscus gebruikt hierbij de informatie van de NAP (de Nationale Auto Pas), het CJIB (het Centraal Justitieel Incasso Bureau), van leasemaatschappijen en garages, digitaal betaalde tankbeurten, flitsauto’s en sinds kort de ANPR-kentekengegevens van politie en parkeergarages. Zie ook BelastingBelangen, december 2012: Rommelen met de kilometeradministratie: let op NAP en CJIB en in dit nummer: Kentekengegevens: een controlemiddel voor de fiscus.
De belanghebbende in de procedure kwam met slechts 5% boete zeer goed weg. Onder de huidige regeling zou dat aanzienlijk meer zijn geweest. Zie ook BelastingBelangen, november 2012, Eindejaartips voor alle ondernemers: Forse boetes bij gerommel met kilometeradministratie,

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl