Aftrek van ziektekosten: laatste ronde

De aftrek voor specifieke zorgkosten – uitgaven wegens ziekte of invaliditeit – vervalt per 1 januari 2014. Dat is vastgelegd in het regeerakkoord van VVD en PvdA. De fiscale aftrek wordt vervangen door een regeling waarbij de gemeenten in ons land de specifieke zorgkosten moeten gaan vergoeden. Hoe de gemeenten die taak gaan invullen is nog niet duidelijk, maar dat de compensatie voor ziektekosten minder wordt staat wel vast. De gemeenten krijgen minder budget voor de vergoeding van zorgkosten dan de huidige regeling kost, en het beleid zal nog meer toegespitst worden op lagere inkomens. Reden genoeg om achterstallig onderhoud op medisch gebied nog dit jaar te laten uitvoeren, en de fiscale aftrek te benutten.

De aftrek van ziektekosten staat al jaren onder druk. Deze aftrekpost is sinds 2009 alsmaar verder beperkt (zie ook BelastingBelangen, oktober 2007: Belastingplan 2008: aftrek ziektekosten en buitengewone uitgaven vervalt), per 1 januari 2014 valt het doek definitief. Het kabinet Rutte II schrapt de aftrek voor de ‘specifieke’ ziektekosten, en draagt de compensatie voor zorgkosten – samen met grote andere delen van de zorg – over aan de gemeenten in ons land. Het budget wordt overgeheveld. In afgeslankte vorm, want met gemeentelijk maatwerk kan het allemaal meer efficiënt, en dus goedkoper.

De dit jaar nog aftrekbare ziektekosten omvatten kosten van geneeskundige hulp, inclusief medicijnen, door of via verwijzing van een arts of specialist. Denk aan de kosten van de tandarts, fysiotherapeut, orthodontist, podotherapeut, ergotherapeut. Ook aftrekbaar zijn de kosten van:
- chronisch zieken en gehandicapten;
- hulpmiddelen, zoals kunstgebitten, steunzolen, bloeddrukmeters, trapliften. Een uitzondering
  geldt voor brillen en andere visuele hulpmiddelen.
- aanpassingen van de woning en /of auto op medische indicatie;
- extra vervoer vanwege ziekte of invaliditeit, zoals ambulancevervoer;
- reizen voor ziekenbezoek;
- een dieet op voorschrift van arts of diëtist;
- extra kleding en beddengoed bij ziekte of invaliditeit langer dan 1 jaar;
- gezinshulp (onder aanvullende voorwaarden).
Deze kosten zijn aftrekbaar voorzover die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, de werkgever of de bijzondere bijstand. Bij het berekenen van de aftrek geldt een inkomensafhankelijke drempel.
Voor een uitgebreide toelichting op de in 2013 nog aftrekbare ziektekosten, inclusief de regeling van de inkomensafhankelijke drempelbedragen, zie de site van de Belastingdienst: Specifieke zorgkosten 2013 (PDF).

Commentaar
De bel voor de laatste ronde voor een aftrek van specifieke zorgkosten heeft geklonken. Iedereen die deze aftrek nog kan of wil benutten, doet er verstandig aan om na te gaan welke medische uitgaven hij nog dit jaar kan of moet doen.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl