Kentekengegevens: een controlemiddel voor de fiscus

De Belastingdienst heeft een convenant gesloten met de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie over het gebruik van kentekengegevens die de politie vergaart met automatische nummerplaatherkenning. Ook het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten verstrekt kentekengegevens aan de fiscus: hier gaat het om de gegevens die automobilisten intoetsen als zij bij parkeerautomaten afrekenen. De fiscus gebruikt al deze gegevens bij de controle op een correcte belastingheffing, bijvoorbeeld om de kilometeradministratie van leaserijders te controleren. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt dit gebruik van kentekengegevens in strijd met het recht op privacy, de Tweede Kamer tilt er niet zo zwaar aan.

Het autoverkeer in Nederland wordt gemonitord met vele ANPR-camera’s. Met ANPR (automatic number plate recognition) worden kenteken, tijd en locatie van passerende voertuigen vastgelegd. In Nederland staan naar verluidt duizenden van dergelijke camera’s, langs snelwegen, provinciale wegen en bij de grensovergangen. De met ANPR gescande gegevens worden gebruikt voor verkeersmanagement, met name om de verkeersintensiteit te meten. Deze gegevens vallen onder het beheer van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Dit samenwerkingsverband van provincies, gemeenten en stadregio’s versleutelt die gegevens via encryptie in een geanonimiseerde code, zodat die niet herleid kunnen worden tot een individuele automobilist. Het NDW stelt dat de door haar beheerde gegevens niet voor opsporingsdoeleinden worden gebruikt.

 

Dat ligt anders voor de ANPR-gegevens die de politie vergaart op de hoofdverkeersassen – de snelwegen – in ons land. De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie heeft recent een convenant met de Belastingdienst gesloten over het medegebruik van deze gegevens. De politie stelt die gegevens integraal, onbewerkt en ongecontroleerd aan de Belastingdienst ter beschikking, voor een periode van vijf jaar. De fiscus mag die gegevens gebruiken voor controle op de naleving van de belastingwetgeving.
De Belastingdienst beschikt ook over de kentekengegevens die het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) registreert. Dit ‘huis’ verzorgt – voor gemeenten, parkeerbedrijven en serviceproviders – het beheer van de database voor parkeerrechten én de afhandeling van parkeertransacties. Automobilisten moeten bij het afrekenen bij parkeerautomaten steeds vaker het kenteken van de geparkeerde auto opgeven. De Belastingdienst heeft die gegevens over tijd en plaats van parkeren bij het SHPV opgevraagd én gekregen.

Commentaar
De ANPR-kentekengegevens zijn voor de Belastingdienst een belangrijk controlemiddel. Voor het beoordelen van rittenadministraties van automobilisten die claimen dat zij de auto van de zaak niet (voor meer dan 500 kilometer) voor privédoeleinden gebruiken, maar ook bij controle van de BPM, de motorrijtuigenbelasting en het eurovignet. De vraag rijst of de Belastingdienst die kentekengegevens wel – rechtmatig – mag gebruiken. Het College Bescherming Persoonsgegevens, de waakhond over onze privacy, vindt van niet: het vastleggen en bewaren van dergelijke passagegegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de politietaak, is in strijd met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
Ook het SHPV neemt het niet zo nauw met de privacy van automobilisten. Het SHPV heeft steeds gezegd dat de zij de vergaarde gegevens na acht weken zou vernietigen, maar dat blijkt toch niet te zijn gebeurd. Ook heeft zij die gegevens niet geanonimiseerd. De Tweede Kamer heeft deze inbreuk op het recht op privacy beoordeeld. De Kamer vindt dat de Belastingdienst te ver is gegaan door al deze gegevens op te vragen, maar ziet geen reden om deze aanpak te veroordelen. Goede kans dat de belastingrechter dat wel zal doen...........

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl