Tijdelijk 6% BTW-tarief ook voor apparatuur- en voorrijkosten

Het kabinet heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk - tot 1 maart 2014 - verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief ziet uitsluitend op arbeidskosten, niet op materiaalkosten, voor prestaties aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Financiën heeft recent in enkele beleidspublicaties weer diverse diensten toegevoegd aan de lijst van prestaties die onder het tijdelijk verlaagde BTW-tarief vallen.

Het besluit van Financiën om de omzetbelasting tijdelijk tot 6% te verlagen op verbouwingen en renovatiewerk aan bestaande woningen heeft veel vragen vanuit de bouwbranche opgeleverd. Financiën heeft het antwoord op die vragen in enkele beleidspublicaties vervat. Een greep uit de vragen en antwoorden.

Het verlaagde BTW-tarief geldt wél voor:

- de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Denk aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Vereist is dan wel dat de goederen op maat gemaakt worden door de ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning verricht. Standaard keuken(kasten) vallen hier niet onder; deze goederen worden niet in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakt.

- het vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.

- de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van een paardenbox, buitenstal, hondenkennel, zwembad en tennisbaan.

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken.

- de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van beregeningsinstallaties en tuinverlichting.

- de arbeidskosten van het leggen van (sier)bestrating in tuinen.

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen, mits die panelen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Als de panelen slechts met losse stenen worden vastgelegd, is geen sprake van een onderdeel van de woning.

- de kosten van eigen of gehuurde apparatuur (zoals een graafmachine of een boormachine) die door de ondernemer wordt gebruikt voor het verrichten van een renovatie- of hersteldienst.

- de vervoers- en/of voorrijkosten die de ondernemer in rekening brengt.


Het verlaagde BTW-tarief geldt niet voor:

- het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin. Dit is anders als de tuinarchitect naast het maken van een ontwerp ook de aanleg en het onderhoud van de tuin begeleidt. Dan geldt wel het verlaagde tarief.

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën e.d. aan de binnenzijde van de woning.

- het laten doen van bodemonderzoek.

- het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuring) en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.

- de kosten van het bestrijden van ongedierte als boktorren, houtworm, ratten etc.

Voor een nadere toelichting op de BTW-tariefsverlaging zie ook BelastingBelangen, februari 2013: 6% BTW op verbouwingen en renovaties en april 2013: Verlaagd BTW-tarief: wat is een bestaande woning?

Voor het volledige overzicht van vragen en antwoorden op het verlaagde BTW-tarief zie Vragen en antwoorden over verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen.

Commentaar
Het kabinet heeft de BTW tijdelijk verlaagd om de investeringen op de woningmarkt aan te jagen en de bouwsector te versterken. Uit de praktijk komen (te) veel signalen dat dit beoogde effect niet gerealiseerd wordt.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl