BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen

De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit, zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie recent beslist. Door deze opmerkelijke uitspraak kan de particulier de BTW op de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen terugkrijgen.

De uitspraak van het EU-Hof van Justitie betreft de heer Fuchs, een Oostenrijker die in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning had laten plaatsen. De elektriciteit die Fuchs met de panelen opwekte, leverde hij aan het energienet. Zijn systeem kende niet de mogelijkheid om te veel opgewekte energie op te slaan en op een later moment zelf te gebruiken. Fuchs kocht de in zijn eigen huishouding benodigde elektriciteit weer in tegen dezelfde prijs als waarvoor hij die BTW-belast aan het net had geleverd. Fuchs verbruikte van 2005 tot en met 2008 44.600 kWh elektriciteit; daarvan had hij zelf 19.801 kWh geproduceerd.
Fuchs stelde dat de verkoop van elektriciteit een economische activiteit voor de BTW is. Hij claimde aftrek van de omzetbelasting op de kosten van aanschaf en plaatsing van de panelen. De Oostenrijkse belastingdienst weigerde die vooraftrek; de inspecteur stelde dat er geen sprake was van een economische activiteit.  

Het EU-Hof heeft anders beslist. Het Hof vond het niet van belang dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit altijd minder was dan Fuchs zelf voor privédoeleinden verbruikte. De levering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet stond los van de afname door de exploitant van de zonnepanelen. De zonnepanelen produceerden elektriciteit die aan het elektriciteitsnet werd geleverd in ruil voor een duurzame opbrengst. Daarmee staat vast dat de exploitant BTW-ondernemer is en recht heeft op aftrek van de BTW.

Commentaar
Deze uitspraak van het EU-Hof zal de verkoop van zonnepanelen fors stimuleren. Een korting van 21% op de kosten van aanschaf en plaatsing is meer dan de moeite! Leveranciers van zonnepanelen krijgen het druk.
De particulier die zonnepanelen gaat kopen, moet zich eerst bij de Belastingdienst aanmelden als BTW-ondernemer. Particulieren die de panelen recent hebben laten plaatsen, moeten dat alsnog snel regelen. Door de startdatum van het ondernemerschap correct op te geven kunnen (ook) zij de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten als voorbelasting terugvragen. Of de particulier als BTW-ondernemer daadwerkelijk omzetbelasting moet afdragen over de opbrengst van de bij het net ingeleverde energie, is zeer de vraag. Op grond van de kleine-ondernemersregeling (KOR) zal dat veelal niet het geval zijn: als in een jaar per saldo € 1.345 of minder aan omzetbelasting verschuldigd is, kan afdracht achterwege blijven. Zie ook BelastingBelangen, april 2013: KOR: eerder ontheffing van administratieplicht. De BTW-ondernemer die voor de KOR in aanmerking komt, kan de Belastingdienst ook verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dat moet pas gebeuren na het jaar van aanschaf en plaatsing van de panelen.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl