KNVB gaat procederen tegen de 16% crisisheffing

De eenmalige crisisheffing roept veel weerstanden op, ook in de voetbalwereld. De KNVB en de Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) gaan een fiscale procedure starten tegen de crisisheffing, omdat zij volgens de KNVB door hun ‘atypische structuur’ onevenredig hard getroffen door de crisisheffing. Het kapitaal van de clubs staat op het veld en een groot deel van hun lasten wordt gevormd door de spelerssalarissen.

Werkgevers zijn in 2013 een eenmalige crisisheffing verschuldigd over het loon van hun medewerkers indien en voor zover die in 2012 meer dan € 150.000 loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) hebben genoten. Deze crisisheffing moet € 500 miljoen opbrengen. Deze heffing is omstreden: zie ook BelastingBelangen februari 2013: Crisisheffing hoge lonen: verduidelijkt en omstreden. Ondanks het brede maatschappelijke verzet wil het kabinet deze eenmalige heffing eenmalig verlengen: zie ook elders in dit nummer van BelastingBelangen: Eenmalige crisisheffing eenmalig verlengd.
De KNVB gaat de crisisheffing bestrijden, voor de belastingrechter. Volgens de KNVB betalen de BVO’s over 2012 nagenoeg evenveel crisisheffing als de top 50 van de Nederlandse beursfondsen bij elkaar. Eerder heeft de KNVB laten weten dat de BVO’s bij elkaar zo’n € 50 miljoen kwijt zijn aan de crisisheffing, op een totale begroting van € 450 miljoen. En dat die heffing zal leiden tot het faillissement van meerdere clubs uit de eredivisie. De KNVB is zeer verontrust over de regeringsplannen om de ‘eenmalige’ crisisheffing te verlengen.
De KNVB zet in op de materiële terugwerkende kracht van de crisisheffing. Die heffing werd – als onderdeel van het Kunduz-akkoord – bekend gemaakt in mei 2012, op een tijdstip dat voor alle betaald-voetbalspelers de arbeidsvoorwaarden over 2012 al onherroepelijk vaststonden. Door de heffing te baseren op het loon over 2012 zijn alle BVO’s (en alle andere werkgevers) ‘overvallen’ door deze heffing. Die terugwerkende kracht is in strijd met de spelregels van goed bestuur en een betrouwbare overheid.
De KNVB en de clubs willen wel wat water in de wijn doen. De werkgeversheffing zou op 16% gehandhaafd kunnen worden, mits de heffing wordt geplafonneerd op 0,5% van de totale fiscale loonsom van de werkgever over het desbetreffende kalenderjaar.

Commentaar
Al eerder is bekend geworden dat enkele grote belastingadvieskantoren hun klanten hebben opgeroepen om niet akkoord te gaan met de heffing, en de rechtsgrond van de heffing aan de belastingrechter voor te leggen. De KNVB sluit zich daar nu – op goede gronden – bij aan. Wij wachten vol belangstelling af hoe deze zaak gaat aflopen.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl